Lakiasiaintoimisto Tommi Sund puhelin 0403612233 

Laukkarinne 6, 01200 Vantaa


RIKOSASIOIDEN OSAAJA


Lakiasiaintoimistomme

keskittyy rikosten uhrien edustamiseen kantajan avustajana ja rikoksista epäiltyjen edustamiseen puolustajana. Toimisto on erikoistunut rikosvahingonkorvauksiin ja auttaa sinua koko rikosprosessin ajan. Toimisto ottaa vastaan myös toimeksiantoja perheoikeudellisissa asioissa.

PUOLUSTAJA


Puolustajan nimittää käräjäoikeus. Epäillyllä, jolla on oikeus puolustajaan, on oikeus pyytää avukseen ketä tahansa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettua luvan saanutta oikeudenkäyntiavustaja tai asianajajaa.


Toimisto hoitaa toimeksiantoja puolustajana rikosasioissa. Varmistamme, että saat asiakkaana oikeudenmukaisen kohtelun. Huolehdimme siitä, että asiakkaallamme on aina lakimies mukana poliisikuulusteluissa.

OLETKO JOUTUNUT RIKOKSEN UHRIKSI? 


Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinulla on yleensä oikeus saada oikeusapuna avustaja, joka auttaa sinua. Rikosasioissa toimistomme keskittyy edustamaan rikoksen uhria kantajan avustajana. Tuemme sinua tiedollamme, avustamme poliisikuulusteluissa, autamme yhteydenotossa viranomaisiin ja viemme asian oikeuteen. Autamme sinua myös oikeudenkäynnin jälkeen.


Jos olet joutunut ryöstön, seksuaalirikoksen tai muun vakavan rikoksen uhriksi, olet periaatteessa aina oikeutettu kantajan avustajan oikeusapuun. Jos olet joutunut muun rikoksen uhriksi, sinulla on hyvät mahdollisuudet saada oikeusapua.


Vahingonkorvausvaatimuksen laatiminen. Tarkistamme tapauksesi ja teemme vahingonkorvausvaatimuksen kanssasi neuvoteltuna.


Vahingonkorvauksen vaatiminen. Syyttämisen yhteydessä nostamme vahingonkorvauskanteen vastaajaa vastaan.


Syyttäjän avustaja. Pääkäsittelyn aikana autamme syyttäjää ja varmistamme, että vahingonkorvausvaatimus toimitetaan oikeuden arvioitavaksi.


Oikeuden tuomion tarkistus. Analysoimme yhdessä asiakkaan kanssa käräjäoikeuden tuomion. Lopputuloksesta riippuen muotoilemme valituksen ja autamme asiakasta myös hovioikeudessa.


Asianomistajalle rikosjuttu saattaa tuntua hämmentävältä. Suurin osa edustamistamme asiakkaista ei ole koskaan ollut osallisena rikosoikeudenkäynnissä. Siksi on tärkeää, että kantajan avustajana on avustaja, joka voi selittää rikosoikeudenkäynnin, miten pääkäsittely oikeudessa tapahtuu ja paljon muuta.

Lapsen edunvalvojan sijainen


Jos lapsi on joutunut rikoksen uhriksi, hänelle voidaan määrätä edunvalvojan sijainen. Käräjäoikeus määrää lapsen edunvalvojan sijaisen. Esitutkinnan aikana nimetään lapsen edunvalvojan sijainen, jos on olemassa vaara, että lapsen huoltaja ei aja lapsen etua mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Käytännössä on yleisintä, että lapsen edunvalvojan sijainen nimitetään, kun lapsen lähisukulaista epäillään rikoksesta. Lapsen edunvalvojan sijaisen tehtäviä ovat: Ottaa huoltajan vastuu esitutkintaa ja mahdollista oikeudenkäyntiä koskevissa Asioissa. Nostaa lapsen kanne oikeudenkäyntiin ja vaatii vastaajaa maksamaan lapselle vahingonkorvaus.

Copyright by Lakiasiaintoimisto Tommi Sund  - All Rights Reserved.